Upravljanje klijentima

Vaši klijenti – naša briga

Za kvalitetno upravljanje klijentima važno je dobro poznavati tržište, imati educiran i stručan kadar te pažljivo prilagoditi pristup svakom pojedinačnom klijentu.

Tvrtka M2Guide d.o.o. surađuje sa velikim brojem veterinarskih organizacija na području cijele Republike Hrvatske. Svakoj organizaciji pristupamo analitički, strateški i operativno što znači da ovisno o zastupanom proizvodu, svakoj organizaciji posvećujemo dostatnu količinu vremena za:

 • analizu i pripremu,
 • kreiranje promotivnog pristupa i strategije,
 • izvršenje pripremljenih aktivnosti te
 • povratne analize i praćenje ishoda odnosno komercijalizacije zastupanog proizvoda.

Ovi procesi dovode do stvaranja jedinstvenog pristupa svakom klijentu te čine zatvoreni krug koji se iznova ponavlja u svrhu što boljeg plasmana Vašeg proizvoda i postizanja konačnog komercijalnog uspjeha.

A&P Kriz

Naše kontinuirane analize, poznavanje i praćenje tržišnihkretanja veterinarsko medicinskih proizvoda, pribora za korištenje u veterini i dodataka prehrani za životinje, te prikupljanje povratnih informacija od klijenata pomažu nam u kreiranju kratkoročne i dugoročne strategije za Vaše proizvode. U tom smislu

 • vršimo analizu komercijalizacije Vašeg proizvoda,
 • vršimo analize situacije na tržištu i upliva konkurentnih proizvoda,
 • prikupljamo informacije o marketinškim i komercijalnim aktivnostima konkurentnih proizvoda,
 • ažuriramo otprije poznate varijable kao što su segmentacija i klasifikacija veterinarskih organizacija.

Sve prikupljene informacije pomažu nam u sljedećem procesu a to je kreiranje promotivnog pristupa i strategije.

Kreiranje strategijeNakon analize i pripreme pristupamo kreiranju promotivnog pristupa i strategije, prilikom čega se uzimaju u obzir

 • rezultati prethodno obavljenih analiza,
 • kvalitete Vašeg proizvoda i koristi koje one donose klijentu,
 • segmentacija i klasifikacija klijenata.

Na osnovu ovih podataka dolazi se do stvaranja prioritetne liste klijenata te se kreira individualni pristup koji omogućuje veću posvećenost svakom od njih, personalizaciju marketinškog pristupa te upotrebu ciljane strategije za postizanje boljeg komercijalnog uspjeha.

Izvrsenje aktivnostiPojavljivanje jest 80% uspjeha.

Izreka je to jednog holivudskog filmskog redatelja koja se, uz određene preduvjete koje smo spomenuli u prethodnim koracima te uz znanje i kvalitetu kadra koji ju provodi lako može prenijeti i na naše poslovanje.

Dakako, i mi najveću važnost i najviše vremena posvećujemo upravo osobnim kontaktima lice u lice s klijentima, ključnim osobama veterinarskih organizacija. Upravo ovakav vid kontakata čini preko 90% ukupnih naših kontakata pri upravljanju klijentima.

U ovom procesu osim analize i pripreme, te kreiranog promotivnog pristupa i strategije veliku važnost ima naš educiran i stručan kadar, a upravo su vještine izučene pohađanjem brojnih edukativnih radionica koje smo naknadno usavršavali dugogodišnjom radom u praksi osnovni alati kojima se ovdje služimo i garancija su uspješnosti našeg rada.

Povratne analizeU ovom procesu sumiramo podatke dobivene provedbom svih prethodnih koraka i pripremamo strategiju za daljnje provođenje istih

 • analiziramo povratne informacije dobivene od samih klijenata,
 • analiziramo komercijalizaciju Vašeg proizvoda,
 • ažuriramo informacije situaciji na tržištu i uplivu konkurentnih proizvoda,
 • ažuriramo informacije o marketinškim i komercijalnim aktivnostima konkurentnih proizvoda,
 • ažuriramo podatke segmentacije i klasifikacije veterinarskih organizacija.

Na osnovu svih tih informacija prilagođavamo promotivni pristup i strategiju te nadalje djelujemo u skladu s tim.

Odaberite M2Guide d.o.o. jer s nama ćete

 • Vi bolje poznavati situaciju na tržištu i biti spremniji za tržišnu utakmicu,
 • Vi u svakom trenutku znati sve bitne informacije koje utječu na komercijalizaciju Vašeg proizvoda
 • Vi imati educiranog i stručnog partnera s dugogodišnjim iskustvom koji ima dobar poslovni odnos i suradnju s većinom veterinarskih organizacija na području cijele Republike Hrvatske i koji zna kako pristupiti svakom od njih

Odaberite M2Guide d.o.o. jer s nama ćete Vi imati sve preduvjete za uspješno upravljanje Vašim klijentima!